Hamlet či Kytice?

Valentýnský svátek, patrona vÅ¡ech zamilovaných, se v naší spoleÄnosti sice neslaví dlouho. Ale o to radÄ›ji si partnerské dvojice v tento den pÅ™ipravují pÅ™ekvapení, kterým si vyjadÅ™ují svoji lásku. A je…

Jaký má globalizace vliv na naši kulturu

O globalizaci slyšel snad již každý. Ve zkratce se jedná o sjednocení celého světa, hlavně co se zjednodušení obchodu a cestování týče. V extrémním případě je možné i sjednocení kultury do…