Jak moc bychom měli investovat do svého koníčku?

O tom, že každý koníÄek vyžaduje peníze, není sporu. NemÄ›li bychom pÅ™itom poÄítat s tím, že se nám tyto peníze vrátí, a to i v případÄ›, že se jedná o zdánlivÄ› výnosnou…