Jak moc bychom měli investovat do svého koníčku?


O tom, že každý koníÄek vyžaduje peníze, není sporu. NemÄ›li bychom pÅ™itom poÄítat s tím, že se nám tyto peníze vrátí, a to i v případÄ›, že se jedná o zdánlivÄ› výnosnou záležitost, jako například sbÄ›ratelství. A to je nÄ›co, co mnoha lidem uniká.

 

Proto bychom si mÄ›li pÅ™edem naplánovat, kolik penÄ›z mÄ›síÄnÄ› jsme ochotní do nÄ›j investovat. Existuje totiž mnoho případů, kdy se lidé právÄ› z tohoto důvodu dostali do dluhů. PÅ™itom je to naprosto zbyteÄné a pÅ™i troÅ¡e plánování se tomu lze velmi dobÅ™e vyhnout. K tomu je ovÅ¡em potÅ™eba si dobÅ™e naplánovat své výdaje.

 

hraní je jedním z oblíbených koníÄků

 

V první Å™adÄ› bychom si mÄ›li spoÄítat, kolik penÄ›z mÄ›síÄnÄ› potÅ™ebujeme na nezbytné náklady, například nájem, jídlo, energie a další výdaje, kterým se zkrátka nelze vyhnout. Z nich zkrátka nelze slevit a s tÄ›mi musíme poÄítat.

 

Dále bychom si mÄ›li nÄ›co odložit stranou na případné náhodné placení, rezervu pro případ, kdy například onemocníme, nebo nás Äekají neÄekané výdaje. Tato Äástka by mÄ›la odpovídat pÅ™ibližnÄ› tÅ™em mÄ›síÄním příjmům. Je jasné, že ji nenaÅ¡etříme hned, avÅ¡ak mÄ›li bychom si odkládat nÄ›co stranou až do chvíle, kdy budeme mít tolik naspoÅ™eno.

 

žádný koníÄek není výnosný

 

Jako další by mÄ›lo pÅ™ijít dlouhodobé spoÅ™ení na penzi, aÅ¥ už ve formÄ› investic, stavebního spoÅ™ení nebo spoÅ™icího úÄtu. Zde je vhodné si ukládat peníze každý mÄ›síc, a to tolik, abychom tyto peníze nepostrádali.

 

Zbylé peníze je pak možné investovat do koníÄku. JistÄ›, nebude to velká Äástka, avÅ¡ak pokud budeme mít nÄ›kolik mÄ›síců trpÄ›livost, pak se tato Äástka zvýší. Ano, není to jednoduché, pokud se ale nechceme dostat do finanÄních obtíží, pak nám zkrátka nic jiného nezbude.

 

Bohužel, jak již bylo Å™eÄeno, jedná se o nÄ›co, co vÄ›tÅ¡ina lidí neví, případnÄ› se jim to nechce dodržovat. To je také jeden z důvodů, proÄ je dnes tolik dlužníků. Proto je také nutná vÄ›tší finanÄní gramotnost, neboÅ¥ jedinÄ› tak ekonomickou situaci obyvatelstva zlepšíme.