Hamlet či Kytice?


Valentýnský svátek, patrona vÅ¡ech zamilovaných, se v naší spoleÄnosti sice neslaví dlouho. Ale o to radÄ›ji si partnerské dvojice v tento den pÅ™ipravují pÅ™ekvapení, kterým si vyjadÅ™ují svoji lásku. A je jenom na jejich fantazii, jaký způsob zvolí. Jedním z oblíbených jsou spoleÄné návÅ¡tÄ›vy kulturních zařízení. AÅ¥ už vernisáže výstavy známého malíře, koncertu vážné hudby, jazzové Äi souÄasné popové. I do muzea na novou expozici je možné vyrazit. Oslavit tento svátek lze rovněž mnohdy v kinÄ›. Na premiéře filmu, který obadava plánovali navÅ¡tívit. Anebo, a to je pro partnerky nejvítanÄ›ji strávený veÄer, spoleÄnou návÅ¡tÄ›vou divadla. ZakonÄenou veÄeří a skleniÄkou dobrého vína v oblíbené restauraci.

Návštěva divadla

 

Premiéra divadelního zpracování Williama Shakespeare Hamlet je dobrou volbou ke slavnostnÄ› prožitému veÄeru. Na který se poté dlouho vzpomíná. Na  příbÄ›hu jedné rodinné tragédie se odehrává vÅ¡echno podstatné v životech vÅ¡ech lidí na této planetÄ›. Autorovi se podaÅ™ilo napsat svoje dílo nadÄasovÄ›. Už po ÄtyÅ™i sta let je pořád stejnÄ› aktuální jako v dobÄ› svého vzniku. Na poÄátku této divadelní hry zazní podstatná otázka, kterou si lidstvo klade. OvÅ¡em pÅ™i odchodu z divadla si jich diváci odnášejí daleko více. Nejen co je vlastnÄ› pravda Äi co je skuteÄnost. Ale i jak poÅ¡piní ÄlovÄ›ka touha po moci a cesta za odplatou.

Svátek zamilovaných

Kytice s podtitulem sdílení svÄ›tů bolesti je umÄ›lecké zpracování klasického díla Karla Jaromíra Erbena. A i toto divadelní pÅ™edstavení pÅ™inese svým divákům hodnÄ› látky k pÅ™emýšlení nad smyslem života.  Vodník, Polednice, DceÅ™iná kletba, Vrba Äi Svatební koÅ¡ile jsou nosnými baladami, ve kterých jsou obsaženy útrapy a strasti žití. PÅ™estože se na scénÄ› psychiatrické nemocnice sejdou souÄasné postavy, Erbenův jazyk celou dobu zůstává zachován. Což celému divadelnímu kusu dodává potÅ™ebnou hororovost a napÄ›tí. ProstÅ™ednictvím pacientů, kteří se celou dobu svěřují se svými psychickými problémy, vtáhnou do dÄ›je vÅ¡echny přítomné.