Počítače a lidé


 Každý poÄítaÄ zvládne spoustu vÄ›cí, ale pÅ™ece jen se ani zde nelze vyhnout urÄité specializaci. JistÄ› bude rozdíl mezi strojem urÄeným ke hraní tÄ›ch nejnovÄ›jších her a strojem pro kancelářskou Äinnost. Každý bude nÄ›jaké své specifikum.  

Herní stroje a také ty, kde je tÅ™eba sledovat videa ve vysokém rozliÅ¡ení a kvalitÄ› musí zpracovat milionkrát více informací za sekundu nežli takové, které budou pouze zpracovávat psaný text Äi jednoduché letáÄky s obrázky. A bude to také hodnÄ› o rychlosti.  

klávesnice

Zde je tÅ™eba stroje kupovat tak, aby mohly požadovanou rychlost zvládnout. Zejména jde vlastnÄ› o tisk. Jinak bude pracovat procesor v poÄítaÄi, pokud bude jen tisknout jednu stránku za týden a ten, který vlastnÄ› pojede celý den naplno a do toho na nÄ›m bude jeÅ¡tÄ› tÅ™eba upravovat další dokumenty. Zde již nÄ›jaký poÄítaÄ z bazaru za pÄ›t stovek asi staÄit nebude. Takový laciný stroj snadno uživíme doma, kde obÄas vytiskneme napsaný dopis Äi nÄ›jakou jinou záležitost. A hrát na nÄ›m hry? Ale ano, i to lze, ale je tÅ™eba poÄítat s tím, že to budou tak maximálnÄ› karty nebo Å¡achy. Pokud vám to staÄí, pak bude staÄit i ten stroj z bazaru.  

monitor

PotÅ™eby vÅ¡ak mohou zaÄít stoupat, a proto zde máme i stroje, které zvládnou nÄ›kolikanásobnÄ› více, ale jsou také nÄ›kolikanásobnÄ› dražší. Zde můžeme hovoÅ™it o Äástkách klidnÄ› i Ätvrt milionových. Tyto poÄítaÄe již zvládnou naprosto vÅ¡echno, co je v souÄasnosti k mání a zvládnou to bez sebemenších problémů. NejnovÄ›jší hry, nebo videa s ultra vysokým rozliÅ¡ením nejsou žádná potíž. A samozÅ™ejmÄ› vidí i do budoucnosti, takže jsou pÅ™ipraveny pÅ™ijmout nÄ›jakou jeÅ¡tÄ› novÄ›jší komponentu.  

Ano, i tento nabuÅ¡ený poÄítaÄ Äasem zastará a půjde do kÅ™emíkového nebe. Ale zase to nebude v takovém Äasovém horizontu, kde by toho majitel mohl právem obávat.  

PoÄítaÄe jsou různé, stejnÄ› jako lidé. Jen doufejme, že nezaÄnou také tak myslet.