Jednoduché tienenie !ObÄas je slnko svietiace do okien príjemné, ale sú situácie, kedy nechceme nechaÅ¥ slnko svietiÅ¥ do vnútra. To platí najmä v letných mesiacoch, ale niekde aj po celý rok, kedy Vám slnko môže nepríjemné svietiÅ¥ do oÄí alebo znemožniÅ¥ sledovanie televízneho programu, pokiaľ na neho svieti slnko cez okno. Preto je potrebné si zabezpeÄiÅ¥ tieniacu techniku. NajjednoduchÅ¡ou cestou na tienenie sú rolety, Äi už vnútorné alebo vonkajÅ¡ie. Pozrite sa na naÅ¡u ponuku roliet a vyberte si tú pravú pre Vás. Pokiaľ si i nebudete vedieÅ¥ rady, oslovte náš zákaznícky servis.

Veľa druhov roliet !

Vyberte si z ponuky vnútorných alebo vonkajších roliet . Vnútorné rolety sú látkové v prevedení KLASIK, PROFI, roletky na streÅ¡né okná alebo DEŇ/ NOC, ktoré predstavujú nový luxusný spôsob tienenia. VonkajÅ¡ie hliníkové rolety majú okrem vysokého stupňa tienenia eÅ¡te niekoľko výhod. Jednou z nich je možnosÅ¥ elektrického ovládania, zvyÅ¡ujú bezpeÄnosÅ¥ budov, dajú sa použiÅ¥ spoloÄne so sieÅ¥kou proti hmyzu a znižujú hluk z vonkajÅ¡ieho prostredia. VonkajÅ¡ie sú buÄ predokenné alebo podomietkové, ktoré sa zabudujú pod fasádu.