Zábava pro děti i dospělé


Já si myslím, že když ÄlovÄ›k se vyskytuje v dobré spoleÄnosti, tak je to také dobré pro jeho psychiku. Je vÅ¡eobecnÄ› známo, že když lidé se nudí a nebo jsou v nÄ›jaké spoleÄnosti, která je irituje a nebo jim snižuje sebevÄ›domí, tak je to potom Å¡patné pro jejich psychiku. Já ráda chodím do spoleÄnosti, chodím moc ráda na plesy, takže když je tÅ™eba únor a bÅ™ezen, tak se úplnÄ› těším, až budu moct chodit do spoleÄnosti na plesy a bály. A podle mého názoru únor a bÅ™ezen je období plesů a bálů a další zábavy. My s kamarádkou chodíme vždycky opravdu každý víkend, každou sobotu. Vždycky seženeme opravdu nádherné Å¡aty z půjÄovny.

Chci mít vždy dokonalé šaty.

Ano, já vím, že to vyjde opravdu hodnÄ› draze. Tahle zábava v bálech a v plesech mÄ› vyjde vždycky draze a za ty dva mÄ›síce za únor a bÅ™ezen zaplatím vždycky tak patnáct tisíc korun. A to hlavnÄ› kvůli tomu, že si šaty vždycky na každý jiný ples a nebo bál půjÄuji. Protože opravdu mÄ› to tak baví a jsem do toho zažraná, že vždycky chci mít na každou zábavu úplnÄ› jiné Å¡aty a nejradÄ›ji mám Äervené a růžové a nebo takové tmavÄ› modré, tmavÄ› modré jako noÄní obloha a nebo jako vesmír.

Vyhledávám spoleÄnost dobrých lidí.

Jsem ráda, že moje kamarádka a také můj kamarád, tak oba dva sdílí mou zálibu. VÅ¡ichni tÅ™i chodíme moc rádi na plesy a nebo na další tancovaÄky a Å™eknu vám, že v létÄ›, kdy jsou venkovní zábavy a parky, tak je to vždycky velice zábavné. A dokonce u nás v parku, který je opravdu veliký a dříve sloužil jako stáj pro konÄ›. Tedy nÄ›kdy v osmnáctém století, tak tam se také dÄ›lají různé zábavy, a to hlavnÄ› tancování. V létÄ› tam jsou také pořádány vždycky dvě akce pro dÄ›ti a to je dÄ›tský den a potom také veliký skákací plastový hrad. Řeknu vám, že tam je vždycky opravdu tolik dÄ›tí, že kolikrát mám problém tam také najít svého syna. NaÅ¡tÄ›stí ale mu vždycky dávám do ledvinky mobilní telefon, abych mu vždycky mohla zavolat. Také má na sobÄ› reflexní vestu. I když je svÄ›tlo, ale alespoň ho takhle uvidím v té mase dÄ›tí, opravdu bych nechtÄ›la, abych ho nÄ›kde ztratila, nebo abych ho zbyteÄnÄ› hledala.