Vždy volte nejlepší extrakční metodou


I když je cena extraktu získaného superkritickou extrakcí rostlin ponÄ›kud vyšší z důvodu drahé technologie než u jiných způsobů extrakce, maximální Äistota získaného extraktu bez zbytků zdraví Å¡kodlivých extrakÄních Äinidel a nízké stabilní teploty pÅ™i výrobÄ› extraktu, které nikdy nepÅ™ekroÄí 50 stupňů Celsia, ji staví na první místo mezi extrakÄními metodami. PrávÄ› tuto vysoce kvalitní supercritical extraction plant provádí naÅ¡e spoleÄnost FLAVEKO Trade spol. s.r.o.

Veškeré podrobnosti o této metodě naleznete na našem webu

A na Äem že je vlastnÄ› založena supercritical extraction plant? Tato metoda je založena na rozpustnosti dané složky v rozpouÅ¡tÄ›dlu v superkritickém stavu. Jak vypadá takový proces extrakce v naší spoleÄnosti, si můžete prohlédnout na naÅ¡ich internetových stránkách, kde naleznete technologické schéma i s popisem. Rovněž vám naÅ¡e internetové stránky poskytnou možnost seznámit se podrobnÄ› s pÅ™ednostmi superkritické extrakce rostlin, která se v souÄasné dobÄ› zdá být nejen jako nejlepší metoda extrakce látek z přírodních materiálů, ale navíc jde o metodu velmi zajímavou.