Skrytá krása


Krása je široký pojem, který se dá definovat jakkoliv. Všeobecně se dá říci, že krása je taková vlastnost, která nás extrémně přitahuje. Krása u nás vyvolává pozitivní emoce, radost a štěstí. Ale pozor, protože krása se může týkat různých věcí.

joga

  • Fyzická krása – krása se vÄ›tÅ¡inou spojuje s vzhledem ÄlovÄ›ka, zvířete Äi vÄ›ci. Může se týkat barev, tvarů.
  • VnitÅ™ní svÄ›t – taková krása je moc nádherná, protože vnitÅ™ní krása je uvnitÅ™ ÄlovÄ›ka, a to je jeho osobnost Äi charakter.
  • UmÄ›ní – taková krása se dá vyjádÅ™it kresbou na plátnÄ› a pro nÄ›který lidi to je krása
  • Přírody – krása se také spojuje s přírodou, a to je pÅ™ece jasné, protože příroda v Česku je neskuteÄnÄ› moc nádherná.

Krásný = OÅ¡klivý. Ale také se může stát, že se jednomu ÄlovÄ›ku může zdát nÄ›co krásné, ale druhému ÄlovÄ›ku oÅ¡klivé. Krása je nÄ›kdy pozitivní a nÄ›kdy negativní, ale takto to je snad u vÅ¡eho. Krása může ovlivňovat spoustu, a to například naÅ¡e myÅ¡lenky, pocity Äi chování.

 

krása

UPOZORNÄšNÃ! Když vám pÅ™ijde nÄ›co krásné a nÄ›komu oÅ¡klivé, tak hned neměňte svůj názor. Važme si vÅ¡ech typů krás. A proÄ? Protože takový krásy tÅ™eba nemusí být. Krásu hledejme ve vÅ¡em. Ve zvířátkách, v oÄích, osobnostech a také v jídle. V Äemkoliv. Krása může být i v hudbÄ›.

ŽENY mÄ›jte se rádi, takoví, jací jste. Neposlouchejte lidi, kteří Vám říkají, že jste oÅ¡klivý. Protože takový lidi, co to říkají nÄ›co nemÄ›li, když byli malý. Víte, Äím to bylo?  Nedostali lásku od svých rodiÄů, i kdyby tu lásku mÄ›li, tak byl nÄ›kdo v rodinÄ› a nÄ›kdo toho ÄlovÄ›ka ponižoval a ten ÄlovÄ›k to praktikuje dál. Nezlobte se na tyto lidi a spíš je pochopte a Å™eknÄ›te – DÄ›kuji za tvůj názor. TÅ™eba jsem podle tebe oÅ¡klivá, ale ty mi naopak pÅ™ijdeÅ¡ moc krásná. Myslím si, že tímto ÄlovÄ›ka doopravdy srazíte na kolena. Protože mu ukážete vaší krásnou osobnost Äi charakter.