Láska může člověka velice ranit


Láska jsou jako křídla. Protože nÄ›kdy vzlétnou, ale nÄ›kdy jsou zlomená. Láska může ÄlovÄ›ku hodnÄ› ublížit, protože láska je straÅ¡nÄ› těžká, složitá a zamilovaný ÄlovÄ›k si prostÄ› může i nÄ›jak uÅ¡kodit. Může se zaÄít sebe poÅ¡kozovat, protože láska je opravdu velice zranitelná. A když už se spolu nÄ›kdo rozchází, tak by se mÄ›li rozejít v dobrém, a ne v tÄ›ch hádkách. Protože opravdu nevíte, na kterého ÄlovÄ›ka to bude působit prostÄ› hůř. Ono opravdu vždycky se říká, že ten ÄlovÄ›k je zamilovaný do toho druhého víc než ten druhý do nÄ›ho, a to opravdu pravdou je. Proto bychom si mÄ›li nÄ›kdy uvÄ›domit toho druhého ÄlovÄ›ka, když se s nÄ›kým rozcházíme, tak abychom prostÄ› ho tolik neranili, a abychom mu tÅ™eba mohli dát nÄ›jakou podporu, že si můžeme tÅ™eba kdykoliv zavolat, napsat, a tÅ™eba se to zmÄ›ní.

Láska

TÅ™eba se dáme jeÅ¡tÄ› dohromady, a tÅ™eba že chceme zatím pauzu, ale vždycky opravdu je lepší prostÄ› se zamyslet nad tím, jak se rozejít. A jak to udÄ›lat, protože opravdu se snažit co nejménÄ› tomu druhému ÄlovÄ›ku ublížit. Ona je láska velice zranitelná. A ona straÅ¡nÄ› bolí, a hroznÄ› dlouho se s tím ÄlovÄ›kem odluÄuje, protože ten zamilovaný ÄlovÄ›k opravdu může být zamilovaný i nÄ›kolik let, a může to trvat roky, aniž bychom si to my uvÄ›domovali, protože ti, co opravdu nejsou tolik zamilovaní, to nikdy necítí tolik jako ten zamilovaný ÄlovÄ›k, který je straÅ¡nÄ› silnÄ› zamilovaný.

Žena

Takže rozhodnÄ› já si myslím, že opravdu by si každý ÄlovÄ›k mÄ›l prostÄ› myslet to svoje, a zamyslet se nad tím, jak tomu ÄlovÄ›ku neublíží, protože když tomu ÄlovÄ›ku prostÄ› ublížíme, tak opravdu už potom za to může ten druhý nést následky, a je to opravdu velice až takové oÅ¡klivé od toho ÄlovÄ›ka. Takže vždycky opravdu se rozejít co nejÅ¡etrnÄ›ji, protože to ublížení, a to ublížení té duÅ¡i je opravdu nÄ›co hrozného, nepÅ™edstavitelného. A nemÄ›li bychom to prostÄ› dÄ›lat, takže rozhodnÄ› urÄitÄ› si musíme přát vÅ¡echno to nejlepší, a rozejít se s tím nejvÄ›tším klidem, který je možný. Láska vždycky bude, a vždycky je, takže rozhodnÄ› vždycky lásku pÅ™ijmou takovou, jaká je, a rozejít se s klidem to od nás láska vyžaduje.