Hry pro každého bez výjimky


Myslím si, že jsou lidé, kteří mají oblíbené své různé hry. NÄ›kdo má rád tÅ™eba různé sportovní hry a nÄ›kdo dává pÅ™ednost klidnÄ›jším hrám. TÅ™eba také křížovkám. Moje babiÄka, právÄ› když se nudí, tak luÅ¡tÄ›ní křížovky. Klasické křížovky, kam píše slova anebo také ráda luÅ¡tí Äíselné křížovky. Nebo také sudoku. Když jsem se nudila a chtÄ›la jsem si zahrát nÄ›jakou hru a byla jsem doma sama, tak jsem vyzkouÅ¡ela hrát také právÄ› sudoku. MÄ›la jsem to lehké a potom jeÅ¡tÄ› stÅ™ednÄ› těžké. A povím vám, že to bylo opravdu straÅ¡nÄ› složité, i když se tam psalo, že je to lehké a že to je pro zaÄáteÄníky, tak pro mÄ› to sudoku bylo opravdu hodnÄ› nároÄné.

Šachy zaujaly i někoho jiného.

Jako pro nÄ›jakého experta, pro nÄ›koho, kdo už tohle luÅ¡tí opravdu hodnÄ› dlouho. Byla jsem v Å¡oku, jak já tohle nemůžu vÄ›dÄ›t, když to má být jednoduché? Tak jsem potom Å™ekla babiÄce, aÅ¥ mi ukáže, jak ona hraje sudoku. Ukázala mi to a stejnÄ› jsem to nepochopila. Takže jsem zjistila, že takovéto sudoku nebo další křížovky asi jednoduÅ¡e nejsou pro mÄ›. Jinak co se týká her, tak ráda hraji hlavnÄ› Å¡achy. Tohle mÄ› nauÄil právÄ› můj dÄ›deÄek. DÄ›deÄek hrál Å¡achy opravdu hodnÄ›. A hrál je také se svým sousedem. Byli vlastnÄ› ÄtyÅ™i lidi, taková parta, kteří hráli Å¡achy. Jenomže bohužel potom postupnÄ› odcházeli.

Šachy již hraji hodně dlouho.

A to do nebe, takže nakonec jsem dÄ›deÄkovi zbyla jenom já. Ten mÄ› to nauÄil. A řeknu vám, že mÄ› to nauÄil opravdu hodnÄ› dobÅ™e, že nyní vyhrávám snad nad každým, s kým si zahrají Å¡achy. BabiÄka nÄ›kdy docela závidÄ›la, že prý ona mÄ› nedokázala nauÄit sudoku a dÄ›deÄek mÄ› bÄ›hem pár hodin nauÄil dobÅ™e hrát Å¡achy. Mám doma dokonce i knihu o Å¡achu. Tohle mÄ› baví a myslím si, že když jsou lidé, kteří se také chtÄ›jí nauÄit Å¡achu a porozumÄ›t tomu, tak by také nemÄ›li odolat nÄ›jaké knize, která se tomuhle vÄ›nuje. Alespoň budou vÄ›dÄ›t, co to Å¡achy jsou a jak je dobÅ™e hrát.